Projectleider/Specialist Waterveiligheid

De komende jaren beoordelen we onze dijken en voeren we dijkverbeteringen uit. Om deze klus uit te voeren heeft Waterschap Zuiderzeeland behoefte aan een ervaren projectleider met voldoende specialistische kennis van de nieuwe veiligheidsnormen en de nieuwe rekenregels.